Windykację wierzytelności, w zależności od stanu sprawy i jej trudności, realizujemy w ramach:

  • monitoringu,
  • postępowania pozasądowego – polubownego,
  • postępowania sądowego,
  • postępowania egzekucyjnego,
  • innych postępowań przed sądami czy urzędami,
  • postępowania karnego.

Przedstawiony powyżej katalog naszych działań, oczywiście nie wyczerpuje wszystkich naszych możliwości i czynności, jakie możemy podjąć. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na dobór właściwych metod i sposobów windykacji, odpowiednich do konkretnej, nawet najtrudniejszej sprawy. Na przykład, przygotowujemy: wnioski o upadłość dłużnika, o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika oraz zawiadomienia do prokuratur, izb skarbowych oraz innych instytucji i urzędów itp.

Zasadniczo, skuteczność windykacji uzależniona jest przede wszystkim od szybkości zlecenia nam windykacji. Gdy wierzyciel zwleka zbyt długo z przekazaniem nam sprawy licząc, że dłużnik w końcu kiedyś zapłaci, to prawdopodobieństwo odzyskania długu maleje z każdym tygodniem, a nierzadko i dniem. Z naszych statystyk i wieloletniego doświadczenia wynika, że szansę na odzyskanie pieniędzy mają ci wierzyciele, którzy zlecą nam windykację w miarę wcześnie, przed innymi wierzycielami. Działa tu znana zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

Pamiętaj, że im więcej czasu upłynęło od dnia powstania długu, tym trudniej odzyskać swoje pieniądze.