Firmom proponujemy przystąpienie do naszego sprawdzonego w praktyce programu STOP DŁUŻNIK.

Główne założenia tego programu, to najkrócej rzecz ujmując działania prewencyjne ograniczające ryzyko handlowe, polegające na:

1. Sygnowaniu pieczęcią prewencyjną naszej firmy faktur i wezwań do zapłaty.

2. Wdrożenie zaproponowanych przez nas procedur wewnętrznych w Państwa firmie, dyscyplinujących odpowiednio wczesne przekazywanie nam spraw do windykacji pozasądowej.

Przystąpienie do programu STOP DŁUŻNIK, to:
· wysoka skuteczność w ściąganiu należności,
· poprawa płynności finansowej w Państwa firmie,
· wczesne wykrycie nierzetelnych klientów,
· ograniczenie ryzyka poniesienia przez Państwa firmę poważniejszych strat finansowych,
· wymuszona procedurą wewnętrzną lepsza kontrola spływu należności,
· niski koszt odzyskania wierzytelności, w porównaniu z windykacją sądową i eqzekucyjną,
· uniknięcie długotrwałych i kosztownych procesów sądowych oraz postępowań egzekucyjnych,
· kreowanie wizerunku firmy postępującej konsekwentnie wobec swoich dłużników, co niewątpliwie  dyscyplinuje innych kontrahentów.