Czyli korzyści płynące ze zlecenia windykacji firmie zewnętrznej – outsourcing

Wykorzystanie zewnętrznej firmy windykacyjnej pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z egzekwowaniem należności przeterminowanych, a przede wszystkim podnosi znacznie szansę odzyskania długu, ze względu na powierzenie sprawy profesjonalistom. Windykacja należności przeterminowanych prowadzona przez AKORD INKASO, jako zewnętrzną, wyspecjalizowaną firmę windykacyjną jest efektywniejsza od windykacji prowadzonej we własnym zakresie.

O wyższej efektywności windykacji naszej firmy decydują atrybuty charakterystyczne dla działalności firmy windykacyjnej:

  • profesjonalizm – wiemy, jakie w konkretnej sprawie i sytuacji podjąć kroki,
  • właściwy dobór działań w konkretnej sprawie – stosujemy różnorodne formy i procedury, w tym sądowe i inne, mobilizujące dłużnika do zapłaty,
  • efekt psychologiczny – firma windykacyjna budzi u dłużnika większy respekt niż zwykłe wezwanie do zapłaty z Państwa firmy,
  • prowizje pobieramy wyłącznie od faktycznie odzyskanych należności (silniejsza motywacja do działania),

Nawiązując z nami stałą współpracę, uzyskują Państwo:

  • poprawę płynności finansowej Państwa firmy,
  • wyraźnie widoczne, już po roku lub krócej, obniżenie poziomu należności nieściągalnych, a zwłaszcza tych poważniejszych,
  • uwolnienie się od czasochłonnych czynności windykacyjnych (w tym np. wyjazdów, poszukiwań dłużnika, majątku, uczestnictwa w sprawach sądowych itp.) i wykorzystanie tego czasu na działalność merytoryczną,
  • pierwszeństwo w zapłacie przed innymi wierzycielami dłużnika, prowadzącymi windykację we własnym zakresie,
  • bezpieczeństwo windykacji, gdyż ściągnięta należność trafia na Państwa konto,
  • oszczędności z tytułu nie ponoszenia kosztów na stworzenie i utrzymywanie własnej komórki windykacyjnej