Dla firm, które borykają się z nieterminowymi wpłatami od swoich kontrahentów albo chcą poprawić spływ należności od swoich klientów, proponujemy pomoc, polegającą na monitorowaniu (bieżącej kontroli) terminów spływu należności.

Przyczyny opóźnień lub braku wpłat od Państwa klientów są różne, ale w większości nie są one spowodowane celowym działaniem Państwa klientów, a jedynie koniecznością wyboru, komu w pierwszej kolejności zapłacić. Właśnie w takich sytuacjach niezbędny jest bieżący nadzór nad Państwa klientami, sprawowany przez naszą firmę.

Monitoring spływu bieżących należności, prowadzimy bezkonfliktowo (tzw. windykacja miękka), bez narażania Państwa na utratę klienta, który np. zapomniał o terminie płatności lub musi wybierać komu najpierw zapłacić.

Korzyści płynące z tej formy windykacji są niewątpliwe, a przede wszystkim jest to:

  • wysoka skuteczność w ściąganiu należności,
  • poprawa płynności finansowej w Państwa firmie,
  • wczesne wykrycie nierzetelnych klientów, ograniczenie ryzyka poniesienia przez Państwa firmę poważniejszych strat finansowych,
  • bieżąca kontrola spływu należności,
  • uniknięcie zatorów płatniczych,
  • niski koszt odzyskania wierzytelności, w porównaniu z windykacją sądową i egzekucyjną,
  • uniknięcie długotrwałych i kosztownych procesów sądowych oraz postępowań egzekucyjnych,
  • kreowanie wizerunku firmy postępującej konsekwentnie wobec swoich dłużników, co niewątpliwie dyscyplinuje innych kontrahentów.