Usługa ta, jest realizowana jako integralna część zlecenia windykacyjnego w ramach postępowania egzekucyjnego, dla klientów posiadających prawomocne wyroki sądowe lub nakazy zapłaty, a zamierzającym wskazać komornikowi konkretny majątek dłużnika, co jest niezbędne dla skutecznej egzekucji. Wskazane jest szybkie znalezienie i ustalenie majątku dłużnika, aby uniemożliwić dłużnikowi wyzbycie się majątku. Mamy wieloletnie doświadczenie w poszukiwaniu i ustalaniu stanu prawnego majątku dłużników. Usługa jest realizowana z udziałem licencjonowanego detektywa.